Svētes upe

Svētes upe un projekta aizsākums.

 

Katru gadu aktīvu un sportisku jauniešu bariņš pavasara palu laikā ar laivu dodas izbraucienā pa Svēti. Šo jauko tradīciju aizsāka Jelgavā zināmais velotūrists Andis Zeidmanis. Brauciens sākas Krastmalas ielā un beidzas vai nu pie Malkas ceļa tilta, vai pie Dobeles šosejas tilta vai pat vēl tālāk – Vārpā. Parasti šis laivu brauciens ir laikā no apmēram 13. aprīļa līdz maija otrajai svētdienai. Tiek sagatavotas līdzi ņemamās pusdienas, tēja un citi spirdzinājumi atbilstoši laika apstākļiem, un, baudot pavasarīgo sauli un dabas skaistumu, mēs atklājam jaunas un interesantas vietas tepat Jelgavas tuvumā.

Bet ar nožēlu ir jāsecina, ka upes ūdeņi ir diezgan piesārņoti. Lai arī pagājušā pavasarī Modris Ziemelis savas iniciatīvas vadīts atbrīvoja upi no ļoti liela sanesuma pirms Kalna Būriņiem, pārējie upes posmi vēl jo projām ir piesārņoti ar sadzīves atkritumiem.

Posmā no Baložiem (Baložu kapiem) līdz Kalna Būriņiem piesārņojums veidojas no tuvumā esošajām pļaviņām, kur vasarā pilsētnieki „atpūša zaļumos” un ļoti bieži neparūpējas par pienācīgu atkritumu savākšanu. Posmā aiz Malkas ceļa upe atkal kļūst tīrāka, jo lielākā daļa atkritumu ir ieķērušies sanesumos un krūmu zaros, kas aug krastmalā.

 

Svētes upe savu ceļu uz jūru sāk Lietuvā, kur tās nosaukums ir Švēte. Iztekot cauri Lietuvas pierobežas pilsētai Žagarei, tā ietek Latvijā – Zemgales līdzenumā. Tālāk caur Dzeguzēniem, Mūrmuižu, Ūziņiem un Svēti tā sasniedz Jelgavas robežu.

Ja līdz Jelgavas piepilsētai tā ir skaista, līkumaina un tīra upe, tad iztekot cauri dārzu un mazdārziņu teritorijām, tajā jau sakrājušies sadzīves atkritumi.

Tā kā Svēte ieplūdīs Lielupes ūdeņos, tad arī atkritumi var piesārņot Lielupes rāmo plūdumu. Savukārt Lielupe ar visu saņemto „bagāžu” neapturami plūst uz jūru Rīgas Jūras līcī. Tādēļ – sakopsim ūdeņus un to piekrastes Jelgavas apkārtnē, lai uz mūsu jūrmalu plūst tikai tīrs ūdens!

Advertisements%d bloggers like this: